Naziv tvrtke:
Auto-Kuća Kovačić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Ulica Kralja Stjepana Držislava 51
-21000 Split
Pravna forma:
Društvo s ograničenom odgovornošću
Telefon:
021-326-810
Fax:
021-326-850
E-mail:
Matični broj:
0254304
Sudski registar:
Trgovački sud u Splitu
Matični broj subjekta:
060004059
PDV-ID:
42336195775
Banka:
Societe Generale - Splitska banka
Broj banke:
Broj računa:
2330003-1100010864
IBAN:
HR31 2330 0031 1000 1086 4