Naziv tvrtke:
Auto-kuća Kovačić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Kralja Držislava 15
21000 Split
Pravna forma:
Telefon:
+385 21 682200
Fax:
+385 21 326850
E-mail:
Matični broj:
060004059
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0254304
IBAN:
BIC
GISA broj: